Gdzie zbierać owoce za darmo? To musisz wiedzieć. Nieświadomość skończy się wysokim mandatem

Gdzie zbierać owoce za darmo? Chciałoby się powiedzieć, że w lesie, ale to nie do końca prawda. Nieznajomość prawa może skończyć się wysokim mandatem, więc wyjaśniamy co i gdzie można legalnie zbierać.

Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak się zachować, gdy spotka się dzikie zwierzę?

Lato to czas zbierania owoców - jagód, malin, truskawek, a także żurawiny. Wydawałoby się, że leśne smakołyki można zbierać bezpłatnie, ale tak nie jest. Gdzie zbierać owoce za darmo? Zapamiętaj te miejsca i zasady, żeby nie dostać mandatu.

Bąblowica to choroba pasożytnicza, która jest śmiertelnie niebezpieczna. Przenoszą ją lisy, ale też psy i koty Kupujesz albo zbierasz owoce leśne? GIS ostrzega: Uważaj na bąblowicę

Gdzie zbierać owoce za darmo? Zapamiętaj te zasady

Aspekt prawny zbierania owoców (i nie tylko) reguluje Kodeks Wykroczeń. Art. 153 "Zbieranie owoców leśnych" stanowi, że:

§ 1. Kto w nienależącym do niego lesie: 1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,2) zbiera mech lub ściółkę,3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Czyli przede wszystkim, zbierając trzeba:

 • robić to ręcznie, a nie specjalną maszynką (niszczy rośliny),
 • zbierać wyłącznie na własne potrzeby,
  (zbiory dla celów przemysłowych muszą być uzgodnione z Nadleśnictwem).

Ale gdzie zbierać owoce za darmo? Przede wszystkim w lesie, ale nie każdym. Gdzie zbieranie owoców i grzybów jest zakazane?

 • na leśnych terenach wojskowych,
 • na uprawach leśnych do czterech metrów wysokości, 
 • na powierzchniach doświadczalnych,
 • w ostojach zwierzyny,
 • w drzewostanach nasiennych,
 • w rezerwatach, Parkach Narodowych i Krajobrazowych,
 • na obszarach "Natura 2000" oraz ochrony ścisłej.

Niedostosowanie się do powyższych zakazów skutkuje mandatem w wysokości do 250 złotych.

Dokładne określenie miejsc, w których można zbierać (czyli lasów z wolnym wstępem) oraz terenów zakazanych można sprawdzić na tej mapie - lasy.gov.pl.

Brusznica Brusznica (czerwona): pomaga w chorobach układu moczowego i w otyłości

Więcej o: