Żabka pomaga Ukrainie. "Gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy"

W pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy, franczyzobiorcy lub ich współpracownicy, dlatego niezwłocznie zadeklarowaliśmy gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy. Podejmujemy działania, które mają na celu zapewnienie wsparcia osobom osobiście dotkniętym przez te wydarzenia.

Informujemy, że podjęliśmy m.in. poniższe kroki:

Zaangażowanie w bezpośrednie wsparcie instytucji oraz działania podjęte z partnerami

 • We współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim dziś do punktu w Korczowej dostarczymy ponad 30 ton żywności, środków higienicznych i wody z przeznaczeniem dla 34 tys. osób. W nocy 27.02.2022r. dostarczymy również na przejścia graniczne Hrebenne-Rawa Ruska oraz Dołhobyczów-Uhryniw dodatkowy transport 10 tys. kanapek, wody i przekąsek organizowanych we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.
 • Przeznaczyliśmy środki finansowe na wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
 • We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem dostarczamy na dworce w Warszawie i Przemyślu żywność dla podróżujących pociągami z Ukrainy.
 • Nasi franczyzobiorcy z Przemyśla, Hrubieszowa, Oleszyc, Ustrzyk Dolnych, Tomaszowa Lubelskiego rozdają w sklepach ciepłe napoje i przekąski. W pozostałych miastach franczyzobiorcy organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.
 • W ramach Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji podjęliśmy działania w sprawie wprowadzenia ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz ich zamieszkania w Polsce.
 • Jako sygnatariusz Karty Różnorodności poparliśmy stanowisko Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wojny w Ukrainie.
 • Na prośbę fundacji Pireus z Poznania organizujemy dodatkowy transport żywności i środków higienicznych na granice.

Działania wobec pracowników Żabki, pracowników centrów logistycznych oraz franczyzobiorców

 • Podjęliśmy decyzję o finansowaniu wynajmu mieszkań dla rodzin naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, którzy ściągają rodziny do Polski. Organizujemy transport dla rodzin pracowników z granicy do miejsc pobytu w Polsce. Będziemy także dofinansowywać kosztów wynajmu mieszkań dla uchodźców z Ukrainy.
 • Powołaliśmy na terenie centrów logistycznych punkty konsultacyjne, które obsługują pracowników Żabki, pracowników firm mikserskich i transportowych oraz franczyzobiorców. Celem działania punktów jest udzielanie informacji na temat oferowanego przez Żabkę wsparcia w zakresie m.in. pomocy psychologicznej i prawnej, wsparcia logistycznego i materialnego w transporcie osób znad granicy polsko-ukraińskiej, poszukiwania i dofinansowania lokali mieszkaniowych oraz pozyskiwanie informacji na temat potrzeb osób wymagających wsparcia, zarówno w zakresie wiedzy jak i konkretnej pomocy materialnej, prawnej czy logistycznej.
 • Uruchomiliśmy specjalną infolinię z pomocą prawną oraz psychologiczną oraz zaangażowaliśmy się w poszukiwania psychologów, którzy mogliby pomagać rodzinom na miejscu.
 • Na bieżąco pomagamy w transporcie rodzin naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców z granicy.