ochrona przyrody

Więcej o:

ochrona przyrody

 • Ochrona przyrody, czyli chłopiec do bicia

  nikomu nie tłumaczy, na czym ochrona przyrody polega i jakie przyniosłaby korzyści. Wszyscy protestują i się bronią. W mojej okolicy mówią, że "nie chcą żyć w skansenie za płotem". Dziwne, bo gdyby pomyśleć logicznie, okazałoby się, że powiększenie na przykład Białowieskiego Parku Narodowego nie ma nic

 • Obszary teoretycznie chronione

  Myślę, że gdyby zebrać razem wszystkie obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, rezerwaty i parki narodowe, wyszłoby, że blisko jedna trzecia obszaru naszego kraju podlega ochronie ze względu na przyrodnicze wartości. Byłaby to ścisła europejska czołówka. Ale nie jest.

 • Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce nie jest już wymagane

  Nowe przepisy zwalniają nas z obowiązku występowania o zezwolenie do władz samorządowych. Są jednak pewne ograniczenia. Bez zezwolenia możemy wycinać drzewa i krzewy, jeśli: nie prowadzimy na działce działalności gospodarczej właścicielem działki jest osoba fizyczna obwód drzewa, które chcemy wyciąć

 • Krwawy kwartał dla przyrody. Cała Polska wycina drzewa

  Przez wiele lat właściciel działki musiał się mocno natrudzić, by dostać zezwolenie na wycinkę choćby jednego drzewa - musiał złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i uzyskać pozwolenie. Po wejściu w życie nowej ustawy rozpoczęła się masowa wycinka drzew. Zebraliśmy przykłady

 • Wirtualna wyspa

  Mając pandę za przewodnika, można zwiedzić wyspę, odwiedzając m.in. miasto zasilane energią wiatru, czy kupić lody od orangutana. WWF ma nadzieję, że dzięki wirtualnej wyspie użytkownicy internetu poznają bliżej problemy związane z globalnym ociepleniem i ochroną przyrody

 • Nadchodzą czasy ptasiarzy

  , gdy okaże się, że birdwatching to pasja jakiejś gwiazdy lub polityka. I bardzo dobrze, bo ptasiarze to nie tylko podglądacze ptaków, ale i lobby, które bardzo mocno opowiada się za ochroną przyrody.

 • 20 października środkowoeuropejskim Dniem Drzewa

  się po raz drugi. W zeszłym roku zasadzono półtora tysiąca drzewek. Organizatorzy: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (0-12) 422 50 88, http://www.epce.org.pl ; Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody (0-12) 427 22 52, tnrop@poczta.wp.pl.