Małgorzata Kubalska

Kierownik projektów w redakcji lifestyle gazeta.pl. Doktor nauk humanistycznych. Autorka publikacji naukowych dotyczących medioznawstwa, kulturoznawstwa i foodstudies.

Interesuje się kulturą, sztuką i kulinariami.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.